VARNOST

Na ravni podjetja stremimo k filozofiji »Zero Accident Vision« ter na tak način skrbimo za celovito upravljanje področja varnosti in zdravja pri delu, varstva pred požarom in varovanja okolja na vseh področjih, s katerimi se ukvarja naše podjetje. Pri izvajalskih delih poskušamo pred začetkom identificirati nevarnosti z namenom določanja ukrepov za zmanjševanje tveganj in primernega usposabljanja delavcev iz vseh treh področij. Vodimo lasten nadzor nad izvajalskimi deli in predvidenimi ukrepi za zmanjševanje tveganj. Zavedamo se, da je upravljanje področij varnosti in zdravja pri delu, varstva pred požarom in varovanja okolja dinamičen proces, zato poskušamo z rednimi nadzori in revizijami postopkov/ukrepov zagotavljati najvišjo stopnjo varnosti.

Podjetje ima certifikat BS OSHAS 18001:2007 upravljanje področja varnosti in zdravja pri delu ter 14001:2015 področje varstva okolja.