CERTIFIKATI

Ker je varjenje še vedno eden od najbolj pogostih in najbolj
zanesljivih načinov spajanja cevovodov, ima družba IMP PROMONT d.o.o.
pridobljen varilski certifikat EN ISO 3834-2.

Certifikati kakovosti