KDO SMO

Od ideje do izvedbe

Podjetje IMP PROMONT d.o.o. je vodilno slovensko podjetje za projektiranje in izvedbo najzahtevnejših strojnih instalacij ter za vodenje izvajalskega inženiringa.
Z znanjem in izkušnjami obvladujemo visoko zahtevne tehnološke instalacije s področja energetike, plinske, naftne, farmacevtske, medicinske in kemijske industrije.

Že od svojega nastanka smo nosilec razvoja na področju najzahtevnejših strojnih in tehnoloških inštalacij. Z lastnim znanjem, kadri in opremo pokrivamo široko področje od zasnove projektov in energetske oskrbe objektov do zagotavljanja zahtevnih pogojev v čistih prostorih.

 

Bogate izkušnje

Dolgoletna tradicija, dragocene izkušnje, pridobljene pri najrazličnejših projektih, kontinuirano vlaganje v človeški kapital ter zaposlovanje specializiranih kadrov nam omogočajo, da lahko naročnikom ponudimo maksimalno zanesljivost ter naročene storitve in projekte izvedemo na najvišjem nivoju. Poseben izziv nam predstavljajo zahtevni projekti, kjer lahko dokažemo svoje znanje in spretnosti ter zagotovimo optimalne rešitve.

Trgu ponujamo kompleten izvajalski inženiring po sistemu od ideje do izvedbe.

Širok nabor strokovnjakov za načrtovanje, izvedbo in kvalifikacije nam omogoča sprotno spremljanje in prilagajanje od samega pričetka projekta. Povratne informacije iz prve roke nam bogatijo zbirko znanj in nam omogočajo v najkrajšem času predvideti, prilagoditi in implementirati najboljše rešitve ter izkušnje v naše produkte.