INDUSTRIJSKA ENERGETIKA

Širok razpon naročnikov

Izvajamo instalacije iz različnih materialov (nerjavno jeklo, črno jeklo, PE, PP, PVC, …) v različnih industrijskih obratih, kot so farmacevtski, prehrambeni, gumarski, tekstilni in drugi ter v najrazličnejših panogah.

Naše delo obsega tako izvedbo razvodov inštalacij po objektu kot tudi izvedbe strojnic, kotlovnice in ostalih segmentov za pripravo medijev, ki jih potrebuje naročnik.

Z zanesljivimi partnerji lahko poskrbimo za celotno izvedbo, od izdelave najrazličnejših posod, zalogovnikov in razdelilcev, do računalniškega nadzora nad procesi.

Izvedba in nadzor

Izvajanje del nadzorujejo strokovno usposobljeni inženirji, ki se redno udeležujejo usposabljanj in so seznanjeni s trenutno veljavno zakonodajo, tako da so vse faze izvedbe skladne z veljavno zakonodajo in standardi, ki veljajo za posamezne inštalacije.

Dela izvajamo z monterji in varilci, ki se redno udeležujejo usposabljanj tako na področju varjenja kot tudi npr. za dela v eksplozijsko nevarnih okoljih.

Zaradi naših številnih izkušenj se brez težav spopademo tudi z rekonstrukcijami. Širok nabor zaposlenih nam omogoča, da se hitro prilagodimo razmeram na delovišču, tako da nam težav ne predstavljajo niti rekonstrukcije, opravljene v času, ko procesi na drugih delih v objektu še tečejo.

Ob zaključku del izvedemo vso potrebno regulacijo, označevanje elementov ter poskrbimo, da je uporabnik poučen o pravilni uporabi naprav. Prav tako uredimo vso dokumentacijo, ki je potrebna za morebiten tehnični pregled ali pa samo za uporabnika (PID – projekt izvedenih del, NOV – navodila za uporabo in vzdrževanje).

Od odtokov do parnih sistemov

Izvajamo sledeče vrste instalacij:

 • Ogrevanje,
 • Hlajenje,
 • Vodovod,
 • Kanalizacija,
 • Komprimiran zrak,
 • Parovodi,
 • Plinske instalacije,
 • Tehnološke instalacije,
 • Sistemi za zaščito pred požari (hidrantno in šprinkler omrežje),
 • Toplotne postaje,
 • Hladilne postaje,
 • Parne kotlovnice,
 • Črpališča.

 

Kontakt:
INDUSTRIJSKA ENERGETIKA
info@imp-pro-mont.si

 

Zaupajo nam