Čisti mediji

Načrtujemo in izvajamo sisteme za pripravo in distribucijo čistih medijev
v farmacevtski, biotehnološki in medicinski industriji.

• Čiste vode PW, WFI, CS
• Čisti plini
• CIP enote
• Predfabricirani sklopi (črpanje, skladiščenje, temperirne enote)
• Izvedba napeljav za čiste medije, skladiščenje, distribucija, napeljave
• Kvalifikacije po cGMP (DQ, IQ, FAT, OQ)
• Čiščenje in pasivacija nerjavnih sistemov

Od ideje do izvedbe

Podjetje IMP PROMONT d.o.o. je vodilno slovensko podjetje za projektiranje in izvedbo najzahtevnejših strojnih instalacij ter za vodenje izvajalskega inženiringa. Z znanjem in izkušnjami obvladujemo visoko zahtevne tehnološke instalacije s področja energetike, plinske, naftne, farmacevtske, medicinske in kemijske industrije. Že od svojega nastanka smo nosilec razvoja, na področju najzahtevnejših strojnih in tehnoloških inštalacij.

Z lastnim znanjem, kadri in opremo pokrivamo široko področje od zasnove projektov, energetske oskrbe objektov do zagotavljanja zahtevnih pogojev v čistih prostorih.

Strokovnjaki za
orbitalno varjenje

Velik delež storitev za izvedbo brezhibnih instalacij čistih medijev predstavlja varjenje. Za zahtevne postopke varjenja smo akreditirani po ISO 3834. Ponosni smo na svoje certificirano in izkušeno ekipo za orbitalno varjenje.

previous arrow
next arrow
Slider

Projektiva

Pri izgradnji poslovnih in stanovanjskih objektov se pojavljajo zelo raznolike funkcionalne in estetske zahteve. Da smo kos tudi taki gradnji, dokazuje cela vrsta uspešno zgrajenih poslovnih in stanovanjskih  …

Industrijska energetika

Družba IMP PROMONT d.o.o. je že od samega nastanka prisotna tudi v industriji. V času svojega delovanja je tako izvedla mnoge instalacije v različnih gospodarskih panogah. Med drugim je prisotna v farmacevtski, …

Infrastrukturni projekti

Družba IMP PROMONT d.o.o. izvaja izgradnjo vseh vrst infrastrukturnih instalacij: plinovodi iz jekla ali polietilena, parovodi, vročevodi, vodovodi, hidrantna omrežja, kanalizacija, kompresorske postaje …

Čisti mediji

Načrtujemo in izvajamo sisteme za pripravo in distribucijo čistih medijev v farmacevtski, biotehnološki in medicinski industriji. Nabor ponudbe: čiste vode (PW, WFI, CS), čisti plini, …

Zaupajo nam